Home What's Telelaget?   MembershipStevne    Contact Us

advanced search
Genealogy
Emigrant Database
Research Assistance
In Search Of...
More...
Points of Interest
Telemark, Norway
History & Traditions
Pioneers & Settlements
Publications
TeleNews
Telesoga
"To America" Series
More...
Related Links
Member Websites
The Digitalarkivet
Telemark Heritage
More...
På Norsk
Telemark Historielag
Find us on Facebook!
Telelaget of America
Telemark Heritage
International Telemark
Norwegian Genealogy
Bygdebøker

A bygdeb¢k is an historical-genealogical book written for a particular community (usually a kommune or township) in Norway. You can expect these books to include a general history of the area with one or more volumes outlining the history of its farm sites (gårdhistorie). They often detail the genealogical heritage of the families residing on the farm sites (slektshistorie). Bygdebøker are still being written for many parts of Norway and communities whose bygeb¢ker are many years old are writing supplementary volumes to bring them up to date, but there are a few areas of Norway for which a bygdebøk is not available.

Extensive collections of bygdeb¢ker can be found in the libraries at St. Olaf College, University of Wisconsin, University of Minnesota, Concordia College (Moorhead), Luther College (Decorah), and the University of North Dakota (Grand Forks). Some institutions make their bydebøker available via interlibrary loan; talk to your local librarian about how to find and request any bygdebøker that report on your Norwegian ancestral area.

 

TELEMARK

 • Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. Red. Tom Arbo H¢eg. Oslo, Universitestbiblioteket i Oslo, 1976-1981. 19v. Vol. 8 is on Telemark.

 • Buskerud og Telemark i nær fortid. Red. Bernt. B. Svendsen og Olav Solberg. Oslo 1983.

 • Telemark. Bygd og by i Norge. Under red. Johan E. Holand. Oslo Gyldendal, 1975. 399p.

 • Telemark historie. Tidsskrift for Telemark historielag. 1/1980- .

 • Årbok for Telemark. Utg. Telemark mållag. 1/1955- .

 • Telemark fylkes adressebok, med skattelikninger. Trondheim, H. G. Moe. Biennial.

 • Qvisling, Jon Laurits. Lokalhistoriske avhandlinger vasentlig vedkommende Telemarken. Skien 1924. 52p.

 

TELEMARK DISTRICTS

 

HARDANGERVIDDA

 • En framstilling av hvordan et h¢gfjellsområde er blitt til, og hvordan planter, dyr og mennesker har utnyttet de mulighetene som naturen gir. Red. Magne Angvik. 2 oppl. Bergen 1978.

 • Schilbred, C.S. Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter, onfasttende personer som er meddelt e personer som er meddelt borgerskap, 1714-1844. Brevik, Breviks historielag, 1956. 136p.

 • Contains biographies of people from Telemark.

 • Svalastoga, Kaare. Byer i emning. Porsgrunn, Brevik og Langesund. 1660-1740. Oslo, 1943. 268p.

 • Meyer, Johan. Fortids kunst i Norges bygder. Telemarken: Mo, Fyresdal, Vrådal, Nissedal og Nordre T¢rdal. Krager¢, Kristiania kunstindustrimuseum, 1924. 38p.

TELEMARK COMMUNITIES

BAMBLE

 • Bygdebok for Bamble.

 • Schilbred, C. S. Bd. I. Gårdens historie til omkring 1814. Oslo: Bamble kommune, 1968.

 • Zakariassen, Z. Bd. II. Gårdenes historie fra 1814 til 1950. Oslo: Bamble kommune, 1975.

 • Folkestad, G. K.

 • Bamble herred. Et utdrag av herredets historie og geografi. utg. av Bamble lærerlag. Skien 1930.

 • Jubileumsskriftet for Bamble kommune, 1837-1937þ. Utg. av Bamble kommun. Krager¢, 1936.

 • Lund-Tangen, Jac. Fra Langesunds historie. Brevik 1977.

 • Gunnar Sem. Stathelle. Med særrtikler av C.S. Schilbred og Wilhelm Swensen. Stathelle 1974.

 • Bamble historielag. Årsskrift. 1/1980-

BREVIK

 • Schilbred, C. S. Brevik gjennom tidene. Oslo: Breviks historielag, 1946. Bd. I. Bd. II. 1974.

 • Brevik historielag. Årbok. 1/1980- .

 • B¢-soga: Telemark. Skien: B¢ kommune/O. Rasmussens Boktrykkeri.

 • Lunde, Gunnar. Bd. I. Kultursoga. 1972.

 • Nordb¢, G. Bd. II-III. Gards og Ættesoga. 1982-1984.

 • Henneseid, Stian. Bd. IV. Gards- og Ætte-soge. 1986.

 • Soga om H¢rtevereket. Av. Jon Hvitsand. Tug. H¢rtesogelaget 1984.

DRANGEDAL

 • Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Utg. Drangedal historielag. 1/1976-

 • Sannes, Olav. Drangedal med T¢rdal: ei bygdesoga. Skien: Drangedal i I Kommission hos h. Holms bokhandel, 1924/Oluf Rasmussens Boktrykkeri, 1974.

EIDANGER

 • Hals, Harald. Eidanger bygdehistorie. Skein: Br¢drene Kjaer Boktrykkeri, 1968.

 • Bd. I. Eidangers historie til omkringEidangers historie til omkring 1845.

 • Bd. II. Eidangers historie fra omkring 1845 til 1964.

 • Eidanger bygdehistorie. Porsgrunn; Porsgrunn Kommune, 1984.

 • Schilbred, C. S. Bd. I. þGårdene i Eidanger f¢r 1814;gårds-og slektshostorien for Eidanger.

 • Svendsen, Per Chr. Nagel. Bd. II. Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Svendsen, Per Chr. Nagel. Bd. III. Fra 1814 til 1980.

FLÅBYGD

 • Opheim, Gunnar Flabygd: Ætter og folkeliv. Skien: Oluf Rasmussens Boktrykkeri, 1978.

FYRESDAL

 • Taraldlien, Bendik. Fyresdal, med Bilæte. Oslo: Cammermeyer, 1949.

 • Veum, Bendik. Fyresdal. Oslo: Fyresdal Kommune, 1943

 • Bd. I. Ætter og folkeliv.

 • Marvik, Steinar, 1947- Fyresdal gards- og aettesoge Steinar Marvik. Oslo: Fyresdal kommune, 1992.

GJERPEN

 • Christensen, Terje. Gjerpen bygds historie. Skien: Skien Kommune/Oluf Rasmussens Boktrykkeri.

 • Bd. I. Bygdehistorie. 1971.

 • Bd. II. Bygdehistorie fra omkring 1700-1964. 1978.

 • a omkring 1700-1964. 1978.

 • Bd. III. Gardshistorie. 1985.

GRANSHERAD

 • Quamme, O. A., Ketil Tj¢nnås og Aaste Nisi. Gransheradsoga. Skien: Oluf Rasmussen, 1977.

 • Part I. Ættar, Gardar og Plassar.

 • Part II. Kulturhistorie, Kulturminner.

HITTERDAL

 • Holta, O. H. Hitterdals Boken. Porsgrunn: Br¢dr Dyrings Boktrykkeri, 1926.

 • Bd. I & II. Gaarde og Slegter.

HOLLA

 • Ytterb¢e, Simon. Holla. Skien: Oluf Rasmussens Boktrykkeri, 1975.

 • Bd. I. Omarbeidet og utvidet utgave ved S. Liest¢l.

 • Bd. II. Oþþpplæring, kirke- og skolestellþ. 1957.

KRAGERØ

 • Byen og de bugnende seil. Årsskrift 1978- . Red. Øyvind Evensen m. fl. Utg. Krager¢ og Skåt¢y historielag.

 • Finstad, Håkon. Krager¢ f¢r og etter brannen. Årsskrift 1978- . Utg. Krager¢ og Skåt¢y historielag.

 • Steffens, Haagen Krog. Krager¢ bygdes historie 1666-1916. Jubilæumsskrift. Krager¢: Gr¢ndahl & umsskrift. Krager¢: Gr¢ndahl & Sons Boktrykkeri, 1916.

KVITESEID

 • Skarprud, John. Kviteseid, Heimbygdsoge til skolebruk. Kviteseid 1976-1977.

 • Kviteseid bygdesoge. Krager¢: Eigi Forlag, 1956.

 • Loupedalen, Torjus. Bd. I. Ættesoga. 1956.

 • Bakken, Olav. Bd. II. Gardsoga. 1962.

LANGESUND

 • Lund-Tangen, Jac. Fra Langesunds historie. Langesund: Eget Forlad, 1977.

LUNDE

 • Stranna, Olav og Knut O. Mæland. Lunde Herad med Flaabygd. Kristiania: Nikolai Olsens Boktrykkeri, 1975. 2v. (Also 1925 edition, Lundesoga. Skien: I Hovedkommission hos Erik St. Nilssen. 1v.)

 • Bd. I. Gardsogur og Ættetavlurþ. Opptrykk av uta fra 1921.

LÅRDAL

 • Bakken, Olav T. Lårdalsogaþ; Kultdursoge med skulesoge, gardsoge, Lårdal herred med ØØyfjell. Ættesoge, register og oversyn. Skien: O. Rasmussen, 1978.

MO

 • Marvik, Steinar. Mo bygdeb¢k. Hamar, 1988.

NISSEDAL

 • Asen, Kjell, K. Dukane og T. Solheim. Nissedal Bygdesoge. Skien: Nissedal Bygdesognemnd/Oluf Rasmussens Boktrykkeri.

 • Bd. I.þGard og ætt Nissedal sokn. 1976.

 • Bd. II. Gard og ætt Treungen soknþ. 1978.

 • Bd. III. Kultursoga, frå dei eldste tider til år 1900. 1986.

 • Birkeland, Bernt Mikael. Kyrkjene i Nissedal og Treugen minneskrift, 1964. Nissedal kyrkje 200 år, Treungen kyrkje 100 år. Nissedal: Soknerada i Nissedal og Treungen, 1964. 49p.

NOME

 • Iginga. Tidsskrift for Holla historielag. Red. Tormod Halvorsen m. fl. Udtg. Holla historielag. 1986.

NOTODDEN

 • Hansen, Jens Christian. Notodden; utgitt av Notodden kommune i Anledning byers 50 årsjubileum, 1963. Notodden: Notodden kommune, 1963.

 • Notodden historielag. Årsskrift. 1/1983- .

PORSGRUNN

 • T¢nnessen, Joh. Porsgrunns historie. Porsgrunn: H. Joh. Dyrings Bokhandel 1956.

 • Bd. I. Fra lasteplass til kj. Fra lasteplass til kj¢pstad, 1576-1807.

 • Bd. II. Fra trelast og skipsfart til industri, 1807-1920.

 • Porsgrund historielag. Årsskriftþ. 1/1958- .

RJUKAN

 • Dahl, Helge. Rjukan. Tinn; Tinn kommune.

 • Bd. I. Fram til 1920. 1983.

 • Bd. II. Fra 1920 til idag. 1984.

SANNIDAL OG SKÅTØY

 • Kirkeby, Birger. Sannidal og Skåt¢y; ei bygdebok. Krager¢, Naper.

 • Bd. I. Gårds- og slektshistorie for Sannidal. 1949.

 • Bd. II. Gårds- og slektshistorie for Skåt¢y. 1950.

 • Bd. III. Fellesbindet. 1953.

SAUHERAD

 • Bygdebok for Sauherad. Sauherad: Sauherad Kommune, 1980-1985.

 • Bd. I-III Gards og ættesoge.

 • Braaten, Torstein. Den Gamle Stulen. Sauherad kulturstyre, 1978.

 • Holta, H. H. Bidrag til gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad f¢r 1700. Skien: 1938.

SELJORD
 • Bakken, Olav. Langlim. Ei bygd med segn og soger Langlim. Ei bygd med segn og soger. Flatdal 1973.

 • Flatin, Tov. Seljord. Oslo: Seljord kommune, 1942-54.

 • Bd. I-III.

 • SELJORD IV ÆTTESOGE FOR HOVUDSOKNET Samla og skipa til av Odd Karlsberg og Sigrun Dyrland Eidal

 • SELJORD IV ÆTTESOGE FOR FLATDAL OG ÅMOTSDAL Samla og skipa til av Odd Karlsberg og Sigrun Dyrland Eidal
  Seljord kommune 2003

SILJAN

 • Bakken, Asbj¢rn Siljan: gardene, slektene trekk fra bygdelivet. Larvik: Ant. Anderssens Trykkeri, 1969-1975.

SKIEN

 • Byminner. Utg. Selskapet for Skien Bys vel. 1/1961- .

 • Seierstad, Ivar, og Einar Østvedt. Skiens historie. Skien kommune.

 • Bd. I. Fra 1184 til ca. 1814. 1958.

 • Bd. II. Fra 1814 til ca. 1870. 1958.

 • Bd. III. Fra 1870 til ca. 1925. 1959.

   

 • SOLUM

 • Gjone, Toralv. Solum bygds historie. Skien: Solum Kommune/Br¢drene Kjoer Boktrykkeri.

 • Bd. I. þBygdehistorieþ. 1965.

 • Bd. II. Gårdshistorie. 1962.

 • Solum historielag. Årsskrift. 1/1950- .

STATHELLE

 • Sem, Gunnar. Stathelle. Brevik: Alf Jacobsens Boktrykkeri, 1974.

 • TINN

 • Einung, Halvor H. Tinn-Soga. Oslo: Borums Offset-trykkeri, 1978. (Also Rjukan, 1926.)

 • Bd. I. Soga.

 • Bd. II. Nytt Opplag.

 • Svalestuen, Andres A. Tinns emigrasjonshistorie 1837-1907. En unders¢kelse med sørlig vekt pa den demografiske, ¢konomiske og sosiale bakgrunn for Amerikafarten, og en statistisk analyse av selve utvandringer. Oslo: Oslo Universitetesforlager, 1972. 337p.

TOKKE

 • Tokke historielag. Årsskrift, 1979- Dalen, Tokke historielag.

ULEFOS

 • Jespersen. Einar A. Du slette ti Ulefos og Varket i hverday og fest. 1980- .

 • Ulefoss-bilder et minnealbum. Skien: Trykkerri O. Rasmussen, 1980.

 • VINJE OG RAULAND

 • Berge, Rikard.Vinje og Rauland. Stavanger: Prenta i Dreyers Grafiske anstalt, 1940-1975.

 • Bd. I. Opplag 1944

 • Bd. II. Opplag 1973.

 • Bd. III. (no subtitle)

 • Bd. IV. Opplag 1975.

 • Myran, Aslak. Vinje.Bd. I. Kjenn din Kommune.

 

 

Top of Page
Previous Page


Copyright © 2009-2017     
This page was last updated Saturday December 31, 2016 22:30:43 -0600